diumenge, 25 de novembre de 2018

Moció per a la creació de la figura del defensor del ciutadà



         Aquest mes de novembre el grup municipal Independents per la Bisbal- PSC-CP ha presentat moció per a instar a l’equip de govern a la creació de la figura del Defensor del ciutadà o Síndic de greuges.
  
El Síndic de greuges municipal es recull als articles 48 i 59 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. L’estableix com un òrgan institucional independent i objectiu que té com a funcions defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus ens dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

Ara fa uns mesos un ciutadà bisbalenc es va posar en contacte amb mi ja que davant d’una actuació molt dubtosa de un òrgan municipal, aquest només li va donar com a opció presentar un recurs als jutjats, però no que hi hagués cap tipus d’òrgan independent per a revisar l’actuació municipal.

Personalment, tinc l’experiència de dos anys a l’Ajuntament de Girona, on el defensor del ciutadà Sr. Llorente exerceix el càrrec, i on ens reuníem com a mínim  una  vegada al mes per a poder avaluar les actuacions que els serveis dels quals n’era cap, àrees de drets socials, habitatge, joventut, ocupació i seguretat ciutadana i millorar el servei. Però no només feia una actuació de seguiment i control de les actuacions municipals, sinó que alhora col·laborava amb l’Ajuntament en totes aquelles tasques que podíem realitzar conjuntament.

L’únic dubte que tenia era si aquesta institució podria funcionar igual de bé en un municipi com la Bisbal, que òbviament és més petit que Girona. Per això en els últims mesos he parlat amb ciutats i pobles del nostre entorn i que varien d’entre els 1.000 als 25.000 habitants, per comprovar que en poblacions similars a la Bisbal, la figura i tasques del defensor al ciutadà  (o síndics de greuges) es poden fer amb normalitat.

D’aquestes converses crec fermament que aquest òrgan no només es capaç de fer una bona gestió a la ciutat, sinó que crec que es un òrgan necessari. Crec que el context actual de desconfiança i desafecció dels ciutadans i ciutadanes cap a la política fa més necessari la millora de les eines de relacionar-se entre lajuntament i la ciutadania, noves formes de relacionar-se que garanteixin una democràcia de qualitat, que afavoreixin la participació ciutadana, i que permetin garantir els drets de la població.

Aquesta figura ajudarà als ciutadans davant d’una administració cada vegada més complexa i per tant més distant, però no menys important ajudarà a millorar la pròpia administració en la seva presa de decisions, ajudant a que les normes i accions empreses pels governs de la ciutat, tinguin sempre present i com a centre els ciutadans i les ciutadanes de la Bisbal.

diumenge, 18 de novembre de 2018

Moció per a la elaboració d'un pla integral pel sector sud de la Bisbal



Nota de premsa que emet el grup municipal Independents per la Bisbal-PSC a l’ajuntament de la Bisbal en relació a la moció que a presentat per ser debatuda al ple de novembre en la que insta al govern a elaborar un pla integral del sector sud de la Bisbal.


El grup municipal Independents per la Bisbal- PSC-CP ha presentat moció per a instar a l’equip de govern a l’elaboració i l’aprovació d’un pla integral del sector sud que englobi diferents  àmbits com l’urbanisme   i  habitatge,   educació, salut,  medi ambient  o economia  i  treball,  entre d'altres.

El sector sud de la Bisbal prop del final de la trama urbana, a finals dels anys 70 va tenir un gran creixement urbanístic on moltes famílies d’origen d’arreu del país, varen establir el seu habitatge en grans blocs de pisos construïts per cooperatives que comptaven amb jardins i espais comuns. Són els pisos de la Pau, Talaia , Sant Francesc  i Mas quinto.

Amb el pas del temps aquestes zones comunes que eren privatives dels citats immobles s’han anat degradant per manca de manteniment. La tipologia dels propietaris, gent de classe humil i treballadora, l’incivisme d’uns pocs i l’alt cost de manteniment ha fet que l’estat de l’espai es degradés.

El portaveu del grup municipal d’independents per la Bisbal- PSC, i exalcalde, Òscar Aparicio explica que “ en els darrers anys i a conseqüència que el pla de barris es va pensar exclusivament pel nucli antic, la majoria d’inversions de la ciutat han obviat el sector sud de la ciutat. A banda del pla de barris, el sector nord ha tingut la inversió en equipaments i serveis (com equipaments esportius i culturals com la biblioteca o el canvi de tota la xarxa d’abastament d’aigua), però el barri del sector sud no ha tingut cap inversió destacable ni en urbanisme ni en serveis. Aquest fet ha provocat un degradament d’un barri tradicionalment obrer i humil que concentra bona part de la població, i on la crisi ha tingut major impacte”.

"Amb l'aprovació la legislatura anterior del Pla d'urbanisme de la ciutat es varen posar les bases per millorar el barri. Es va trobar la solució per a què l'Ajuntament pogues expropiar i arranjar els jardins comunitaris dels edificis, es varen habilitar tres grans zones d'equipament públic, amb els convenis urbanístics ja signats. Però aquestes són mesures urbanístiques, importants però insuficients".

 “ He viscut bona part de la meva vida al sector sud de la ciutat, i conec molt bé les mancances d’aquest barri. Per això proposem al govern municipal una mesura que entenem de justícia, i d’equilibri territorial, l’elaboració d’un pla integral del sector sud, que previ una acurada diagnosi de la situació social, d’ensenyament, econòmica, d’habitatge, serveis i urbanística del sector, permeti l’aprovació d’un pla integral que serveixi per a la transformació d’aquest sector de la ciutat i l’equipari a la resta de barris del municipi”. L’Ajuntament ha de ser proactiu i vetllar per l’equilibri social i territorial de tota la ciutat. Conec de primera mà les experiències que ha fet la ciutat de Girona, amb el pla integral del sector sud i el pla social de les Pedreres i crec que hem de emmirallar-nos en aquestes experiències i aportar-les al nostra municipi. “




Nota de premsa en relació a la moció per a la creació del Síndic de Greuges / Defensor del Ciutadà.



Nota de premsa que emet el grup municipal Independents per la Bisbal-PSC a l’ajuntament de la Bisbal en relació a la moció que a presentat per ser debatuda al ple de novembre en la que insta al govern municipal  a crear la figura del defensor del ciutadà (síndic de greuges).




El grup municipal Independents per la Bisbal- PSC-CP ha presentat moció per a instar a l’equip de govern a la creació de la figura del Defensor del ciutadà o Síndic de greuges. Aquesta moció haurà de ser debatuda en el proper Ple del mes de novembre.

El Síndic de greuges municipal es recull als articles 48 i 59 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. L’estableix com un òrgan institucional independent i objectiu que té com a funcions defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus ens dependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

L’exalcalde i portaveu actual del grup municipal Independents per la Bisbal- PSC, impulsor d’aquesta moció manifesta que Creiem que el context actual de desconfiança i desafecció dels ciutadans i ciutadanes cap a la política fa més necessari la millora de les eines de relacionar-se entre lajuntament i la ciutadania, noves formes de relacionar-se que garanteixin una democràcia de qualitat, que afavoreixin la participació ciutadana, i que permetin garantir els drets de la població.”
Creiem fermament que en una població que supera els 10.000 habitants, aquesta és una figura necessària que no només ajudarà als ciutadans davant d’una administració cada vegada més complexa i per tant més distant, sinó també ajudarà a millorar la pròpia administració en la seva presa de decisions, ajudant a que les normes i accions empreses pels governs de la ciutat, tinguin sempre present i com a centre els ciutadans i les ciutadanes de la Bisbal.”

Nota de premsa en relació a la municipalització del servei d'aigua


En el passat Ple municipal el Grup Independents per la Bisbal- PSC-CP va presentar una moció per a l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà com a membre a l’Associació de municipis i Entitats per l’Aigua Pública.

La moció es va aprobar per 16 vots a favor del grup municipal proposant de la moció Independents per la Bisbal-PSC amb 4 vots i els grups ERC (5), Compromis per la Bisbal (3) CUP(3) i ICV-EUIA(1) i l’únic vot en contra del grup de CiU. 

El portaveu del grup municipal Indepentdents per la Bisbal-PSC i exalcalde Òscar Aparicio va manifestar en la  defensa del a moció que esperaba que la incorporación en aquesta entitat fos


Segons paraules del portaveu del Grup, l’exalcalde Òscar Aparicio “La Corporació disposa de tres informes en el s que s’analitza la possibilitat de municipalitzar el servei d’abastament d’aigua i clavegueram en el municipi de la Bisbal, i tots tre concluen la viabilitat d’una gestió pública de l’aigua en la nostra ciutat”.

“la gestió pública de l'aigua  és el model de gestió més eficaç i el que garenteix que els beneficis que generi retornin a la societat per millorar el servei públic, així com la qualitat de l'aigua retornada al medi ambient . Per això creiem que l’Ajuntament, i en aquest sentit poden comptar amb el vot favorable dels nostres quatre regidors  ha de fer passes per municipalitzar el servei, tal i com han fet anteriorment altres municipis“.


En l’anterior legislatura el govern format per PSC i CiU varen impulsar la nul·litat de la pròrroga de l’acord que havia signat l’actual alcalde Sr. Sais amb la compañía Sorea el juliol del 2010. Aquesta nul·litat ha estat avalada pels informes de la Comissió jurídica Assessora i declarada pel propi consistori.



“No entenem, continua Aparicio, la manca de voluntat de l’equip de govern de solucionar un servei que a banda de ser esencial pels ciutadans, l’està gestionant de forma irregular la companyia Sorea des de fa més d’un any, després que le propi Govern municipal deixés caducar l’expedient. Cal una aposta valenta i ferma per municipalitzar un servei esencial i que en l’actualitat s’està prestant no ja irregularment, sino amb benefici per la mercantil i sense cap contraprestació pel nostra municipi.”










dimecres, 14 de novembre de 2018

Preguntes al govern municipal ERC/CUP /ICV corresponents al mes de novembre



El reglament orgànic municipal, permet que els grups municipals fem les preguntes o bé en el mateix ple, o bé per escrit. Aquest mes de novembre hem fet aquestes preguntes per escrit al govern municipal que ens haurà de contestar com molt tard el dia del ple. Més endavant compartirem les respostes que facin i us animem, a que ens feu arribar les preguntes que considereu adients que traslladem al govern municipal (ho podeu fer al correu  oaparicio@labisbal.cat).




    Municipalització    (gestió    directe)    servei    abastament    aigua    i clavegueram

Un cop aprovada en la darrera sessió plenària ladhesió del nostra Ajuntament en lAssociació de Municipis i entitats per laigua Pública, i que en el decurs de la intervenc tant el nostra grup municipal Independents per la Bisbal PSC ( 4 regidors) i compromís per la Bisbal (3 regidors) ens  hem  manifestat blicament per la gestió  directe daquest servei.

PREGUNTA: Tenen previst portar a aprovació la gestió directe de laigua.? En quina sessió plenària?




   Setmana mobilitat sostenible 16 al 22 setembre

Com cada any, arreu de Catalunya es va realitzar la setmana de mobilitat sostenible que enguany era del 16 al 22 de setembre, on municipi darreu de Catalunya varen programar activitats amb la voluntat de conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de mobilitat sostenible, alhora que les Corporacions prenien mesures per aconseguir una millor i més saludable mobilitat.

PREGUNTA: L’Ajuntament de la Bisbal no ens consta que hagués realitzat cap tipus dactivitat aquesta setmana. En voldríem saber el motiu.

PREGUNTA:   Més enllà de la celebració de la setmana de la mobilitat sostenible, ens agradaria saber quines mesures s’han aplicat en aquesta legislatura per a la mobilitat sostenible i quines es tenen previst aplicar abans de la finalització de la legislatura





   Reglament participació / Pressupostos  participatius

La implicació dels ciutadans i ciutadanes en el bon funcionament de la vida col·lectiva de la ciutat no s’ha de limitar a lelecció dels seus representants polítics. La coresponsabilitat en les decisions que ens afecten a tots i totes, la participació activa i responsable en entitats associacions, són alguns dels elements claus que permeten configurar una ciutadania conscient i activa.

La participació no és tan sols aquella relació que s’estableix entre els ciutadans i ciutadanes i ladministració, sinó tam aquella que relaciona les persones amb els interessos col·lectius, amb la ciutat, i els permet implicar-se en les decisions a prendre. La participació ha de ser el convenciment que qui vulgui té a la seva disposic els canals per implicar-se i això és el que fa aquest reglament, reflectir un compromís, tant dels polítics com dels ciutadans/es associats/des i no associats/des, de construir conjuntament una ciutat democràtica, cívica i solidària.
En  aquesta legislatura s’han impulsat diferents  processos  participatius, amb contingut i resultat desigual, que han servit d’experiència, però que ha quedat molt a criteri del govern municipal làmbit de participació.
S’ha  iniciat processos  participatius  per  posar  noms  a  carrers  i  espais
blics, però no per decidir el futur de la biblioteca, o   s’ha posat a participació el destí de 100.000 euros municipals, però no s’ha consultat a la ciutadania sobre el finançament de les obres municipals, per posar dos exemples.

PREGUNTA: Entenem per tant que cal regular els processos participatius, i demanem al regidor responsable que ens detalli si té intenc de portar a aprovació al plenari de l’Ajuntament un reglament de participació, termini de presentació, o en cas de no tenir-ho previst, els motius.




   Pla estratègic. Llistat execució de les accions fetes.

L’any 2014 el nostra Ajuntament va aprovar el pla estratègic per locupació i el desenvolupament conjuntament amb 4 municipis veïns. En aquest document hi havia un cronograma dactuacions perfectament calendaritzat.
Passat 4 anys veiem que no s’ha respectat el citat calendari i més de la meitat de les actuacions no s’han realitzat.

PREGUNTA: El govern municipal continua apostant pel citat pla estratègic?
Té  previst  fer  les  actuacions  que  estaven  previstes  pels  exercicis
2015,2016,2017 u 2018 que no s’han realitzat? Quan?



   Regidors barri

Alguns dels partits polítics que vàrem concórrer a les darreres eleccions municipals portàvem al programa electoral la necessitat de la creació de la figura del regidor de barri. El govern municipal en el decurs deplantejament del pressupost participat de lany 2017 va anunciar que creaven de forma informal el regidor de barri i anunciar cada regidor quin barri tindria assignat. En aquests dos darrers anys hem vist poques accions d’aquests regidors als barris.

Petició: Demanem llistat de les actuacions i reunions que cadascun dels regidors ha realitzat en els respectius barris.



   Pla habitatge

El govern central ha aprovat un pla dhabitatge i ha acordat amb la Generalitat de Catalunya que gestiona els 66 milions euros atorgats per aquest Pla per Catalunya. Si  es realitzés  un repartiment equitatiu  per població, a la nostra ciutat li correspondria una quantia de no menys d85.000  euros.  La  majoria  de  Corporacions  ja  han  presentat projectes davant lagència dhabitatge


PREGUNTA:   Han presentat algun projecte a l’Agència dhabitatge? Quin?
PETICIÓ: pia del projecte presentat si n’hi ha hagut algun.

PREGUNTA: S’ha demanat realitzat alguna reunió amb la presidenta de l’Agència d’habitatge Sra. Judith Gifreu Font




   Plaça Major i Nucli antic.

Que en els darrers anys hi ha hagut problemes de convivència per lús comercial, cultural i lúdic del nucli antic i en especial de la plaça major i l’ús residencial dels habitatges.

Que els veïns es queixen de sorolls i molèsties ocasionades per lús intensiu dels espais blics.

Que al nucli antic es concentra la majoria de patrimoni històric/cultural de la ciutat de la Bisbal.

Que per solucionar aquesta problemàtica, el portaveu del Grup, Òscar Aparicio, va sol·licitar a principis dany la redacció d’un pla d’usos del nucli antic que establis no tant sols quines activitats comercials s’hi poden portar a terme, sinó tam contemplés les activitats culturals i lúdiques, i el respecte als elements patrimonials i al descans dels veïns del nucli antic.

Que a la vista que havien transcorregut mesos, que tot i les reunions realitzades entre comerços i veïns no s’ha formalitzat cap tipus d’instrument urbanístic o administratiu per regular l’ús dels espais blics.



Vist que s’han acotat els espais  docupació de  via blica al  locals comercials, però que aquests no es respecten.

El passat mes de setembre rem preguntar a l’equip de govern si el govern estava redactant un pla dusos del nucli antic. En la resposta per escrit, lAlcalde Sr. Sais contesta que no.

Que el nucli antic es troba dins làmbit dactuació del pla de barris i per tant objecte.



PREGUNTA: Quines mesures té pensat realitzar l’equip de govern per a conjugar les activitats comercials, lúdiques i culturals (que han de preservar-se i potenciar-se ) amb lús residencial i la conservació dels bens històrics i patrimonials del municipi?.